Standardy praktyki

Struktura organizacyjna i treningi szkolące nauczycieli Metody

Międzynarodowa Federacja Feldenkraisa z siedzibą w Paryżu jest nadrzędą jednostką zrzeszającą krajowe stowarzyszenia Metody Feldenkraisa. Ustala ona także standardy praktyki nauczycieli oraz wymagania i standardy treningów profesjonalnych.

By zostać nauczycielem Metody Feldenkraisa i uzyskać certyfikat trzeba ukończyć trening, który na przestrzeni 3 – 4 lat obejmuje około 800 godzin edukacyjnych. Trening jest prowadzony pod nadzorem dyrektora edukacyjnego, który dobiera sobie grono innych trenerów i asystentów jako współprowadzących trening. Zwykle po dwóch choć czasem po trzech latach treningu (zależnie od treningu) uzyskuje się prawo do prowadzenia lekcji grupowych, pod warunkiem kontynuowania nauki. Po skończeniu treningu uzyskuje się również prawo do prowadzenia lekcji indywidualnych.

Adres strony Międzynarodowej Federacji Feldenkraisa to www.feldenkrais-method.org

Polskie stowarzyszenie jest w fazie organizowania się.