Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais (1904 – 1984) był inżynierem, fizykiem, wynalazcą, judoką i niestrudzonym badaczem praw kierujących ludzkim rozwojem. Urodził się na terenie ówczesnej Ukrainy. Jako nastolatek wyemigrował do Palestyny. W latach 30. studiował inżynierię na Sorbonie i pracował w laboratorium Joliot Curie w Paryżu. Zajmował się sztukami walki, początkowo w szczególności Ju Jitsu a później w Paryżu poznał profesora Jigoro Kano, twórcę Judo. Dr Feldenkrais był współtwórcą pierwszego europejskiego klubu judo i jednym z pierwszych, którzy zdobyli w Europie czarny pas w judo.

Uciekając przed inwazją nazistowskich Niemiec na Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii i tam pracował dla brytyjskiej admiralicji nad systemami wykrywania łodzi podwodnych. To w tym czasie zaczął opracowywać pierwsze lekcje ruchowe, formułować podstawy swojej metody i napisał pierwszą książkę na ten temat. Kontuzja kolana i niepewne perspektywy chirurgicznego leczenia skłoniły go do poszukiwań związków pomiędzy ruchem a świadomością. W latach 50. Feldenkrais powrócił do Izraela, gdzie mieszkał i pracował w Tel Avivie, aż do swojej śmierci w 1984 roku.

Rozwijając swoją metodę Moshé Feldenkrais studiował imiędzy innymi anatomię, fizjologię, rozwój motoryczny dzieci, motorykę człowieka, ewolucję, psychologię, wschodnie systemy rozwoju świadomości, różne kierunki somatyki i inne dziedziny wiedzy.

Moshé Feldenkrais napisał kilka książek z dziedziny somatyki, świadomości, motoryki, edukacji somatycznej. W latach 60. i 70. XX wieku nauczał swojej metody w Izraelu i wielu krajach Europy, a w latach 70. i 80. również w USA.

Poprowadził trzy treningi szkolące nauczycieli metody; jeden w Izraelu na początku lat 70., później dwa kolejne w USA, pierwszy w San Francisco w latach 70.,  a drugi w Amherst w latach 80.

W swojej praktyce Moshé Feldenkrais pracował z osobami z najróżniejszymi trudnościami, z dziećmi z porażeniem mózgowym, osobami dotkniętymi neurologicznymi chorobami, po wypadkach i ortopedycznych operacjach, wybitnymi muzykami, aktorami i sportowcami. Współpracował z takimi osobami ze świata nauki jak Margaret Mead, Karl Pribram, Jean Houston i Robert Masters.