Najczęściej zadawane pytania


Koszt pojedynczej lekcji waha się od 20 do 50 zł, natomiast koszt 1 sesji integracji funkcjonalnej to wydatek rzędu 100-250 zł. Zarówno w Polsce, jak i na świecie ceny są zróżnicowane.

Nauczycielem lekcji grupowych (ATM) można zostać już po ukończeniu pierwszych 2-3 lat treningu, natomiast certyfikowanym nauczycielem, z uprawnieniami także do pracy indywidualnej (FI) zostaje się po zakończeniu 4-letniego cyklu kształcenia.

Certyfikowanym nauczycielem Metody jest osoba, która ukończyła 4-letni program treningowy, posiadający akredytację EuroTAB-u – organizacji sprawującej merytoryczny i jakościowy nadzór nad treningami w Europie i Izraelu oraz nad dalszym procesem kształcenia nauczycieli i trenerów Metody.

Pełna lista akredytowanych treningów MF znajduje się tu.

Nauczycielem Metody może zostać każda osoba wyposażona w naturalną ciekawość siebie i świata. Aby pracować Metodą z innymi osobami, koniecznie jest ukończenie 4-letniego treningu.

Każda osoba, która chciałaby nawiązać bliższy kontakt ze sobą i zrozumieć, jak działa i jak się porusza na co dzień.

Nie, a przynajmniej nie powinny takie być. Niektóre lekcje są dość wymagające ruchowo, jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, przerwij, spróbuj wykonać mniejszy ruch albo tylko go sobie wyobraź lub poproś nauczyciela o zaproponowanie innego wariantu tego ruchu, który będzie dla ciebie wykonalny.

Pytania, jakie padają podczas skanów pełnią rolę pomocniczą. Ich zadaniem jest ukierunkować twoją uważność i stworzyć pewne ramy dla procesu uczenia się, lokalizowania, nazywania i różnicowania odczuwanych zmian. Lekcja odniesie skutek, nawet jeśli nie znasz odpowiedzi na stawiane pytania. Mogą się one z czasem pojawić lub nie, oba warianty są całkowicie akceptowalne.

Nauczyciel nie demonstruje ruchu, ponieważ nie istnieje ruch wzorcowy, jedynie poprawny. Każdy ruch jest autorski i specyficzny dla danej osoby, niepowtarzalny. Sednem lekcji nie jest maksymalnie wierne naśladowanie czyjegoś ruchu, ale konfrontowanie się z własnymi nawykami i strategiami ruchowymi na drodze stawania się swoim własnym nauczycielem i autorytetem.

Najlepszy będzie luźny strój  niekrępujący ruchów, ćwiczy się bez butów. Warto mieć pod ręką ciepły sweter lub koc, lekcje mogą wychładzać.

Pojedyncza lekcja trwa zazwyczaj około godziny. Lekcje warsztatowe mogą być rozplanowane inaczej i trwać dłużej/krócej.